AdBlue near you

A GreenChem Holding B.V. és leányvállalataink (továbbiakban: GreenChem)

Adatvédelmi Nyilatkozata

Kiadva: 2018. április

Köszönjük vállalatunk, termékeink és/vagy szolgáltatásaink iránti érdeklődését. Ügyfeleink és az érdeklődők adatait bizalmi alapon kezeljük nagy gondossággal védve a nem megfelelő felhasználástól.

A GreenChem nagyon komolyan veszi a személyes adatok védelmét és a titoktartás elsőrendű fontosságú. Ez biztosítja, hogy ön biztonságban érezheti magát, amikor meglátogatja honlapunkat és megosztja velünk (személyes) adatait. Ezért az Általános Adatvédelmi Rendelettel (ÁAR) és más helyi adatvédelemmel és adatbiztonsággal kapcsolatos törvényekkel összhangban végezzük tevékenységünket.

Ez a dokumentum azért készült, hogy tájékoztatást nyújtson önnek, hogy hogyan követjük az adatvédelmi szabályokat, milyen információkat gyűjtünk, miközben ön honlapunkat böngészi, hogyan használjuk fel az információkat és mely (személyes) adatait dolgozzuk fel és tároljuk.

 

Az adatok alanyainak céljai

Bízhat benne, hogy a GreenChem:

 • Csak a vonatkozó törvényekkel és jogszabályokkal összhangban dolgoz fel (személyes) adatokat;
 • Biztonságosan és gondosan dolgozza fel a (személyes) adatokat;
 • Tiszteletben tartja a törvényes jogokat;

 

(Személyes) adatok feldolgozása

Ha ön önkéntesen adatokat biztosít a GreenChem számára e-mailben, postán, telefonon vagy a képviselőkkel folytatott beszélgetések, illetve levelezés során, akkor az alábbi (személyes) adatok dolgozhatók fel:

 • Vállalat neve;
 • Kapcsolattartó neve;
 • Cím;
 • Kézbesítési cím;
 • E-mail cím;
 • Kapcsolattartó e-mail címe;
 • Telefonszám;
 • Kapcsolattartó telefonszáma;
 • Adószám;
 • Banki adatok (bankszámlaszám, SWIFT kód, IBAN)). A GreenChem csak jóváírási értesítés esetében, vagy közvetlen jóváírásos ügyfelek esetében dolgoz fel banki adatokat.

A GreenChem biztonságos szervereken tárolja ezeket a (személyes) adatokat. Az ön (személyes) adatainak egy részét továbbítjuk harmadik felek részére, például a szállítmányozóknak, akik az ön termékeinek kiszállításáról gondoskodnak. A GreenChem csak olyan harmadik feleknek továbbítja az ön adatait, akik megvalósították a megfelelő műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket.

 

 

 

A GreenChem csak akkor dolgoz fel személyes adatokat, amikor az alábbi törvényes alapok közül egy alkalmazandó:

 1. Hozzájárulás: az egyén egyértelmű hozzájárulást (engedélyt) adott önnek a személyes adatainak feldolgozására egy adott konkrét célból.
 2. Szerződés: az adatfeldolgozás egy szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy azért, mert
 3. Törvényi kötelezettség: a feldolgozás azért szükséges önnek, hogy betartsa a törvényeket (ide nem értve a szerződéses kötelezettségeket).
 4. Törvényes érdekek: a feldolgozás az ön, vagy egy harmadik fél törvényes érdekei miatt szükséges.

 

A GreenChem csak az alábbi körülmények között használja fel az ön (személyes) adatait és azokat az ön kifejezett jóváhagyása nélkül semmilyen egyéb helyzetben nem használj fel.

 • Az önnel kötött megállapodás(ok) végrehajtása (törvényes alapok: Szerződés)
 • Adminisztráció és belső (személyes) adatkezelés (törvényes alapok: Szerződés)
 • Kapcsolatfelvétel önnel, vagy válasz az ön kéréseire (törvényes alapok: Szerződés)
 • Törvényi kötelezettségek betartása, ideértve a vám- és adókötelezettségek megfizetését vagy biztonsági ellenőrzéseket (törvényes alapok: Törvényi kötelezettség)
 • Digitális hírlevelek és információk küldése a termékekről/szolgáltatásokról (törvényes alapok: Hozzájárulás)

Ha hírlevelet küldünk, mindig világosan jelezzük, hogyan tud leiratkozni róla.

 • A honlap és szolgáltatásaink fejlesztése (törvényes alapok: Jogos érdek)
 • Viták kezelése és fiók ellenőrzés gyakorlása (törvényes alapok: Törvényi kötelezettség)

 

Biztonság

A GreenChem műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket tesz, hogy megvédje az ön által rendelkezésre bocsátott információkat a véletlen, vagy szándékos manipulációtól, az elvesztéstől, a sérüléstől vagy az illetéktelen személyek hozzáférésétől. A GreenChem gondosan kezeli a (személyes) adatokat és biztosítja a megfelelő biztonsági szintet.

 

Adatgyűjtés, amikor ön meglátogatja a GreenChem honlapját

Alapelvünk, hogy ön meglátogathatja a GreenChem honlapját anélkül, hogy tájékoztatna minket kilétéről. Használunk nyomkövető szoftvert, hogy meghatározzuk, hány felhasználó látogatja meg honlapunkat, és, hogy a felhasználók milyen gyakran látogatják honlapunkat. Nem használjuk ezt a szoftvert arra, hogy megszerezzük az ön egyéni személyes adatait, vagy IP címét. Az adatokat csak névtelenül és összesített formában használjuk fel statisztikai célokra és a honlap fejlesztésére. Az összegyűjtött információk:

–           Internet szolgáltató neve;

–           A honlap, ahonnan ön meglátogatott minket;

–           A honlapunk mely oldalait látogatja meg, amikor nálunk jár.

Az ön (személyes) adatait csak a honlapon keresztül gyűjtjük, amikor regisztráció, vagy űrlapok kitöltése során megadja nekünk.

 


 

Sütik

A GreenChem honlapján csak akkor használunk sütiket, amikor azok egy általunk biztosított alkalmazáshoz, vagy szolgáltatáshoz szükségesek. Például, a honlap konkrét szolgáltatásainak zökkenőmentes működéséhez fontos sütik. Ezeket az információkat névtelen formában elemezzük. Kizárólag a honlapunk vonzóságának, tartalmának és funkcionalitásának javítására használjuk őket.

 

Adatok tárolása és az ön jogainak gyakorlása

Addig tároljuk az ön (személyes) adatait, amíg ön kéri, hogy távolítsuk el az adatait. Ön jogosult hozzáférni bármely személyes adathoz, amit rendelkezésünkre bocsátott. Emellett ön jogosult visszavonni bármely korábban adott hozzájárulását, vagy kérni személyes adatainak korrekcióját, módosítását, korlátozását, törlését, vagy átvihetőségét. Ön emellett kérheti adatai feldolgozásának ismertetését. Egyes esetekben az ön kérését törvényi kivétel alapján megtagadhatjuk, például, amikor az információ átadása más személy személyes adatát fedné fel.

 

Felhasznál hozzájáruló nyilatkozata

A GreenChem honlap használatával és/vagy önkéntes adatszolgáltatásával számunkra ön hozzájárul ahhoz, hogy feldolgozhatjuk, tárolhatjuk és felhasználhatjuk ezeket az adatokat az adatvédelmi politikánkkal összhangban.

 

Más honlapok

Ez e honlap tartalmaz hivatkozásokat más honlapokhoz. A GreenChem nem vállal felelősséget bármely harmadik fél adatvédelmi politikájáért vagy gyakorlatáért.

 

E nyilatkozat frissítése

Ha módosítjuk Adatvédelmi Nyilatkozatunkat, akkor itt közzétesszük az átdolgozott nyilatkozatot a frissített változat dátumával. Ha Adatvédelmi Nyilatkozatunkat jelentős mértékben megváltoztatjuk, akkor más módon is értesíthetjük önt, például email küldésével, vagy értesítéssel a honlapunkon a változások hatálybalépése előtt.

 

Kapcsolat

Értékeljük visszajelzését. Ha bármilyen kérdése, vagy panasza van Adatvédelmi Nyilatkozatunkkal, az ön adatainak gyűjtésével, vagy felhasználásával kapcsolatban. akkor kérjük, lépjen velünk kapcsolatba e-mailen: marketing@greenchem-adblue.com.

 

A lehető leghamarabb, de legkésőbb egy hónapon belül válaszolunk kérésére. Ha ezt a határidőt nem tartjuk be, akkor azt a határidő lejárta előtt tudatjuk önnel. Ön mindig benyújthat panaszt a helyi Adatvédelmi Hatósághoz.

 

Azonosítás

A GreenChem az ön által benyújtott kérésekhez kérheti személyazonosságának további bizonyítását. Ez azért szükséges, hogy megakadályozza, hogy nem megfelelő félnek személyes adatokat adjunk át.